Rekrutacja 2023/2024

Do pobrania: Harmonogram rekrutacji

zapisy do przedszkola

UWAGA!!!

Informacja dla rodziców dzieci

już uczęszczających do przedszkola

Rodzice dziecka już uczęszczającego do Miejskiego Przedszkola

nr 18 w Rudzie Śląskiej składają „Deklarację kontynuacji”

przez dziecko edukacji przedszkolnej w naszej placówce.

Składanie deklaracji

odbędzie się w terminie od:

15 LUTEGO 2023 r. do 21 LUTEGO 2023 r.

Złożenie „Deklaracji rezygnacji” z edukacji przedszkolnej, bądź

nie złożenie w terminie druku kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej

oznacza rezygnację z miejsca w naszym przedszkolu.

Druk deklaracji kontynuacji lub rezygnacji do pobrania

w SEKRETARIACIE PRZEDSZKOLA.

 

rekrutacja

Uwaga Rodzice !!!

Rekrutacja kandydatów odbędzie się drogą internetową.

Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru

wprowadzenie do systemu wniosków

na stronie dla Rodziców odbędzie się w terminie:

od dnia 01.03.2023 r. od godziny 8:00

do dnia 15.03.2023 r. do godziny 15:00

Strona dla Rodziców: www.rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl

Po rejestracji internetowej należy złożyć w placówce pierwszego wyboru wniosek o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wymagane są podpisy obojga rodziców).

Rekrutacja obejmuje dzieci z rocznika: 2017; 2018; 2019; 2020

Ubezpieczenie

 

Informacja dotycząca ubezpieczenia w roku szkolnym 2023/2024

Szanowni Rodzice,

Przypominamy, że podobnie jak w poprzednich latach, w roku szkolnym 2023/2024, przedszkole nie ubezpiecza dzieci z tytułu tzw. NNW szkolnego.

To Rodzice decydują o ubezpieczeniu dziecka. Do Państwa należy decyzja czy Wasze dziecko będzie ubezpieczone oraz wybór ubezpieczyciela i wybór oferty.

 

Dyżury wakacyjne

Dyżur wakacyjny 2024

Do pobrania: Deklaracja

Do pobrania: Upoważnienia

Do pobrania: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (do zapoznania)


Nasze przedszkole pełni dyżur w m-cu sierpniu.
Deklaracje na dyżur wakacyjny można pobrać
w sekretariacie lub na stronie internetowej przedszkola.
Komplet dokumentów
należy złożyć w przedszkolu dyżurującym w dniach
od 1 do 17 czerwca 2024 r./dni robocze

O przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny decyduje kolejność zwróconych deklaracji.


Dyżury wakacyjne 2024

Do pobrania: Przedszkola dyżurujące

Do pobrania: Zarządzenie


Drodzy Rodzice !
Rodzic/opiekun prawny dokonuje zgłoszenia dziecka, składając wypełnioną
deklarację w przedszkolu dyżurującym,
 w terminie od 1 do 15 czerwca 2023 r.
lub do wyczerpania miejsc.

Do pobrania: Deklaracja

Do pobrania: Klauzula informacyjna dyżur wakacyjny  (do zapoznania)

Do pobrania: Upoważnienia dyżur 2023

Do pobrania: Przedszkola dyżurujące

Do pobrania: Zarządzenie

Zgłaszający spoza Miejskiego Przedszkola nr 18 proszeni są o dostarczenie także numeru karty ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu celem wprowadzenia go do systemu ewidencji w Miejskim Przedszkolu nr 18.