Rekrutacja 2023/2024

Do pobrania: Harmonogram rekrutacji

zapisy do przedszkola

UWAGA!!!

Informacja dla rodziców dzieci

już uczęszczających do przedszkola

Rodzice dziecka już uczęszczającego do Miejskiego Przedszkola

nr 18 w Rudzie Śląskiej składają „Deklarację kontynuacji”

przez dziecko edukacji przedszkolnej w naszej placówce.

Składanie deklaracji

odbędzie się w terminie od:

15 LUTEGO 2023 r. do 21 LUTEGO 2023 r.

Złożenie „Deklaracji rezygnacji” z edukacji przedszkolnej, bądź

nie złożenie w terminie druku kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej

oznacza rezygnację z miejsca w naszym przedszkolu.

Druk deklaracji kontynuacji lub rezygnacji do pobrania

w SEKRETARIACIE PRZEDSZKOLA.

 

rekrutacja

Uwaga Rodzice !!!

Rekrutacja kandydatów odbędzie się drogą internetową.

Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru

wprowadzenie do systemu wniosków

na stronie dla Rodziców odbędzie się w terminie:

od dnia 01.03.2023 r. od godziny 8:00

do dnia 15.03.2023 r. do godziny 15:00

Strona dla Rodziców: www.rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl

Po rejestracji internetowej należy złożyć w placówce pierwszego wyboru wniosek o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wymagane są podpisy obojga rodziców).

Rekrutacja obejmuje dzieci z rocznika: 2017; 2018; 2019; 2020

Ubezpieczenie

 

Informacja dotycząca ubezpieczenia w roku szkolnym 2022/2023

Szanowni Rodzice,

Przypominamy, że podobnie jak w poprzednich latach, w roku szkolnym 2022/2023, przedszkole nie ubezpiecza dzieci z tytułu tzw. NNW szkolnego.

To Rodzice decydują o ubezpieczeniu dziecka. Do Państwa należy decyzja czy Wasze dziecko będzie ubezpieczone oraz wybór ubezpieczyciela i wybór oferty.

Nie są nam jednak obojętne kwestie zapewnienia uczniom maksymalnego bezpieczeństwa, dlatego macie Państwo możliwość indywidualnego ubezpieczenia NNW swoich dzieci.

Otrzymaliśmy propozycję oferty z której mogą Państwo skorzystać. Poniżej informacje dotyczące oferty:

LINK DO ZAKUPU UBEZPIECZENIA:

https://tuz.pl/ubezpieczenia-szkolne/?kod=nnw2022&kod-znizkowy=11208885/A

Do pobrania: Załącznik

Kontakt do przedstawiciela, który udzieli Państwu wszelkich informacji.

Dariusz Drzeniek

tel. 509-550-360

Przedszkole nie udziela żadnych informacji oraz nie zbiera składek.

Dyżury wakacyjne

Drodzy Rodzice !
Rodzic/opiekun prawny dokonuje zgłoszenia dziecka, składając wypełnioną
deklarację w przedszkolu dyżurującym,
 w terminie od 1 do 15 czerwca 2023 r.
lub do wyczerpania miejsc.

Do pobrania: Deklaracja

Do pobrania: Klauzula informacyjna dyżur wakacyjny  (do zapoznania)

Do pobrania: Upoważnienia dyżur 2023

Do pobrania: Przedszkola dyżurujące

Do pobrania: Zarządzenie

Zgłaszający spoza Miejskiego Przedszkola nr 18 proszeni są o dostarczenie także numeru karty ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu celem wprowadzenia go do systemu ewidencji w Miejskim Przedszkolu nr 18.