Aktualności

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Rekrutacja do przedszkoli i szkół na rok szkolny 2024/2025 rozpocznie się w
MARCU 2024 r zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR SP.0050.2.13.2024
PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 19.01.2024 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli ,oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.

Do pobrania:

Zarządzenie

Ogłoszenie rekrutacja – kontynuacja

Ogłoszenie rekrutacja


plakat ferie

Do pobrania: Prezentacja Bezpieczne Ferie

 


Informacja o aktualnej stawce opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego, w publicznych przedszkolach oraz oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym
jest Miasto Ruda Śląska.

Do pobrania: Uchwała


zebranie

ROK SZKOLNY 2022/2023

.

Wpis 31.08.2022:

Zmiana cen posiłków !!!

Informujemy, że kwota opłat za korzystanie przez dziecko z posiłków w przedszkolu ulega zmianie i od 01.09.2022r wynosi 10 zł:

 

    • śniadanie 2,25 zł
    • obiad 5,50 zł
    • podwieczorek 2,25 zł

Zmiana cen godzin !!!

W związku z podjęciem przez Radę Miasta Ruda Śląska dnia 16 sierpnia 2022 r. uchwały nr PR.0007.103.2022 w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.122.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska,  od 1 września 2022 r.  w rudzkich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie pobierana będzie opłata w wysokości 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.

Do pobrania: Uchwała