Aktualności

zmiana cen

zebranie

badania

ulotka info proc
smartfon

Wzmaga się aktywność kleszczy

Szanowni Państwo,
pierwsze osobniki kleszczy stają się aktywne już na przełomie lutego i marca. Kleszcz może mieć wielkość główki od szpilki, ale po najedzeniu się zwiększa swój rozmiar wielokrotnie. Czeka na żywiciela na krzewach, w trawie, w miejscach wilgotnych. Ich ukąszenie choć bezbolesne, może wiązać się z ryzykiem zakażenia chorobami odkleszczowymi.

Nieleczona borelioza może prowadzić do wielu groźnych powikłań
Borelioza, inaczej choroba z Lyme, to choroba bakteryjna. Niewielki odsetek kleszczy jest nosicielami i nie każdy kontakt z zakażonym kleszczem powoduje zachorowanie, ale jeśli borelioza się rozwinie, może prowadzić do poważnych powikłań. Borelioza może rozwijać się w ciągu miesięcy, a nawet lat. Bezwzględnie trzeba ją leczyć. Dlatego już pierwsze objawy wymagają antybiotykoterapii.

Obserwujemy wzrost liczby zachorowań na choroby odkleszczowe
W 2023 r. ponad 104 tys. osób zachorowało na choroby odkleszczowe, wśród których 99% stanowiła borelioza. W najnowszym raporcie Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącym chorób odkleszczowych widać również wyraźną sezonowość zachorowań.
Najwięcej pacjentów zgłasza się do lekarza pierwszego kontaktu z chorobą odkleszczową w miesiącach wakacyjnych, tj. od czerwca do sierpnia, kiedy spędzamy więcej czasu wśród zieleni.

Badaj siebie, nie kleszcza
Badanie kleszcza pozwala jedynie określić, czy jest on nosicielem krętków Borrelia. Dodatni wynik nie potwierdza przeniesienia krętków do organizmu ludzkiego. Nie można zatem na podstawie badania kleszcza potwierdzić, że doszło do zarażenia u człowieka.
– Takie badanie, zgodnie z przepisami, nie może być uznane za badanie diagnostyczne. Co więcej, nie jest także rekomendowane przez gremia naukowców oraz specjalistów w dziedzinie chorób zakaźnych – informuje Monika Pintal-Ślimak, prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

Kleszcza wkłutego w skórę, należy usunąć jak najszybciej
Im dłużej kleszcz ma kontakt z krwią człowieka, tym większe jest ryzyko zakażenia. Znaczący wzrost ryzyka zakażenia bakterią przenoszoną przez kleszcze pojawia się po 36 godzinach od momentu wkłucia. W aptekach dostępne są odpowiednie narzędzia do bezpiecznego i skutecznego, samodzielnego usuwania kleszczy. Wszystkie z nich gwarantują bezpieczne uchwycenie kleszcza bliżej skóry i skuteczne wyciągnięcie go.

Narodowy Fundusz Zdrowia w najnowszym Poradniku Pacjenta podpowiada, jak rozpoznać zakażenie, kiedy udać się po pomoc do lekarza oraz co zrobić kiedy kleszcz pozostanie w skórze.

Poradnik pacjenta to kompleksowy materiał informacyjny o systemie ochrony zdrowia i profilaktyce. Wszystkie poradniki dostępne są na stronie https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/poradnik-pacjenta/


REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Rekrutacja do przedszkoli i szkół na rok szkolny 2024/2025 rozpocznie się w
MARCU 2024 r zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR SP.0050.2.13.2024
PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 19.01.2024 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli ,oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.

Do pobrania:

Zarządzenie

Ogłoszenie rekrutacja – kontynuacja

Ogłoszenie rekrutacja


Informacja o aktualnej stawce opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego, w publicznych przedszkolach oraz oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym
jest Miasto Ruda Śląska.

Do pobrania: Uchwała


zebranie

ROK SZKOLNY 2022/2023

.

Wpis 31.08.2022:

Zmiana cen posiłków !!!

Informujemy, że kwota opłat za korzystanie przez dziecko z posiłków w przedszkolu ulega zmianie i od 01.09.2022r wynosi 10 zł:

 

    • śniadanie 2,25 zł
    • obiad 5,50 zł
    • podwieczorek 2,25 zł

Zmiana cen godzin !!!

W związku z podjęciem przez Radę Miasta Ruda Śląska dnia 16 sierpnia 2022 r. uchwały nr PR.0007.103.2022 w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.122.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska,  od 1 września 2022 r.  w rudzkich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie pobierana będzie opłata w wysokości 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.

Do pobrania: Uchwała