Pracownicy

GRONO PEDAGOGICZNE

Pani mgr Bożena Gil – dyrektor przedszkola dyrektor@mp18.pl

Pani mgr Aleksandra Kowalczyk – wychowawca a.kowalczyk@mp18.pl

Pani mgr Emilia Balcerzak – wychowawca

Pani mgr Janina Miliczek

Pani mgr Katarzyna Walenciak 

Pani mgr Kinga Mikulska – wychowawca

Pani mgr Kornelia Pyryt

Pani mgr Natalia Bobrek – wychowawca

 

Pani mgr Barbara Bursy – katechetka

Pani mgr Emilia Balcerzak – logopeda

Pani mgr Kinga Mikulska – nauczycielka prowadząca zajęcia języka angielskiego

Pani mgr Monika Ciesielska  – psycholog m.ciesielska@mp18.pl

Pani mgr Monika Meiksner – pedagog specjalny

 

POZOSTALI PRACOWNICY

Pani mgr Monika Fedorowicz – główna księgowa ksiegowa@mp18.pl

PRACOWNICY ADMINISTRACJI:

Pani Anna Koch – pracownik administracyjny biuro@mp18.pl
Pani Mirosława Wyrwich – intendent biuro@mp18.pl