Rekrutacja 2024/2025

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2024/2025
Rekrutacja do przedszkoli i szkół na rok szkolny 2024/2025 rozpocznie się w
MARCU 2024 r zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR SP.0050.2.13.2024
PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 19.01.2024 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli ,oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.

Do pobrania:

Zarządzenie

Ogłoszenie rekrutacja – kontynuacja

Ogłoszenie rekrutacja