Ramowy rozkład dnia

6.00 – 8.30 Kontakty indywidualne z dziećmi i rodzicami:
– stwarzanie dzieciom sytuacji edukacyjnych,
– zabawy dowolne zgodne z zainteresowaniami dzieci,
– zabawy ruchowe,
– zabawy integrujące grupę,
– praca korekcyjno-wspomagająca, indywidualna i w małych grupach,
– praca z dzieckiem zdolnym.

8.30 – 8.80 Śniadanie:
– doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

8.50 – 9.00 Zabiegi higieniczne.

9.00 – 11.45 Stwarzanie sytuacji edukacyjnych:
– zajęcia edukacyjno-wychowawcze w oparciu o podstawę programową,
– zabawy dydaktyczne,
– spacery i wycieczki,
– zabawy w ogrodzie przedszkolnym,
– zabawy dowolne zgodne z zainteresowaniami dzieci,
– zabawy ruchowe,
– praca korekcyjno – wspomagająca,
– czynności porządkowo-higieniczne.

11.45 – 12.30 Obiad:
– czynności samoobsługowe; ćwiczenie umiejetności prawidłowego posługiwania się sztućcami,
– pogadanka na temat zdrowego odżywiania się.

12.30 – 13.45 Stwarzanie dzieciom sytuacji edukacyjnych:
– odpoczynek poobiedni (grupa Skrzaty),
– relaksacja,
– zabawy i zajęcia edukacyjne,
– praca korekcyjno-wspomagająca,
– zabawy w ogrodzie przedszkolnym,
– zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci,
– zabawy ruchowe,
– praca z dzieckiem zdolnym.

13.45 – 14.30 Podwieczorek:
– czynności porządkowo-higieniczne,
– pomoc w nakrywaniu posiłku.

14.30 – 16.30 Kontakty indywidualne z dziećmi i rodzicami:
– zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach,
– zabawy dowolne zgodne z zainteresowaniami dzieci,
– gry dydaktyczne,
– praca korekcyjno-wspomagająca,
– zabawy ruchowe,
– czynności porządkowe.