Rekrutacja 2023/2024

Do pobrania: Harmonogram rekrutacji

zapisy do przedszkola

UWAGA!!!

Informacja dla rodziców dzieci

już uczęszczających do przedszkola

Rodzice dziecka już uczęszczającego do Miejskiego Przedszkola

nr 18 w Rudzie Śląskiej składają „Deklarację kontynuacji”

przez dziecko edukacji przedszkolnej w naszej placówce.

Składanie deklaracji

odbędzie się w terminie od:

15 LUTEGO 2023 r. do 21 LUTEGO 2023 r.

Złożenie „Deklaracji rezygnacji” z edukacji przedszkolnej, bądź

nie złożenie w terminie druku kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej

oznacza rezygnację z miejsca w naszym przedszkolu.

Druk deklaracji kontynuacji lub rezygnacji do pobrania

w SEKRETARIACIE PRZEDSZKOLA.

 

rekrutacja

Uwaga Rodzice !!!

Rekrutacja kandydatów odbędzie się drogą internetową.

Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru

wprowadzenie do systemu wniosków

na stronie dla Rodziców odbędzie się w terminie:

od dnia 01.03.2023 r. od godziny 8:00

do dnia 15.03.2023 r. do godziny 15:00

Strona dla Rodziców: www.rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl

Po rejestracji internetowej należy złożyć w placówce pierwszego wyboru wniosek o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wymagane są podpisy obojga rodziców).

Rekrutacja obejmuje dzieci z rocznika: 2017; 2018; 2019; 2020