Ubezpieczenie

Informacja dotycząca ubezpieczenia w roku szkolnym 2021/2022

Szanowni Rodzice,
Przypominamy, że podobnie jak w poprzednich latach, w roku szkolnym 2021/2022, przedszkole nie ubezpiecza dzieci z tytułu tzw. NNW szkolnego.

Jest to indywidualne decyzja każdego rodzica.

To Rodzice decydują o ubezpieczeniu dziecka. Do Państwa należy decyzja czy Wasze dziecko będzie ubezpieczone oraz wybór ubezpieczyciela i wybór oferty.

Nie są nam jednak obojętne kwestie zapewnienia uczniom maksymalnego bezpieczeństwa, dlatego macie Państwo możliwość indywidualnego ubezpieczenia NNW swoich dzieci.

Otrzymaliśmy specjalną wygenerowaną dla naszego Przedszkola polisę nr EDU A/P 097045 dzięki której mają Państwo możliwość skorzystania z ubezpieczenia NNW z oferty Inter Risk.

Państwo decydujecie czy chcecie skorzystać z oferty. Przedszkole nie udziela żadnych informacji oraz nie zbiera składek.

Poniżej informacje dotyczące oferty:

Jeżeli opłacą Państwo składkę do 30 września dziecko objęte będzie ubezpieczeniem polisy ED A/P 097045 z ochroną od 1 września. Składka wynosi 50 zł

Poniżej dane do przelewu:

TERMIN PŁATNOŚCI ZA SKŁADKĘ UBEZPIECZENIA: do 31 września 2021
SKŁADKA: 50 zł
NR KONTA: 80 1140 2004 0000 3703 0075 5131
TYTUŁEM: imię nazwisko dziecka /dzieci
ODBIORCA: Ubezpieczenia z Rabatem

Przedstawicielem naszej placówki jest Pan Darek Drzenek, który udzieli Państwu wszelkich informacji na temat oferty ubezpieczenia, pomoże w przypadku konieczności zgłoszenia zdarzenia ubezpieczeniowego.

Darek Drzenek
Tel: 509550360
e-mail: dariusz@drzenek.pl

Do pobrania: 

UBEZPIECZENIE Z ROZSZERZENIEM O WYCZYNOWE UPRAWIANIE SPORTU 2021/2022

Ubezpieczenie EDU PLUS

ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA Z UBEZPIECZENIA EDU PLUS

Rekrutacja

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym w Miejskim Przedszkolu nr 18

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCY DO PRZEDSZKOLA

Rodziców dzieci uczęszczających już do przedszkola prosimy o składanie w sekretariacie przedszkola deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym w dniach od 15 lutego 2021 do 19 lutego 2021 r.

Niezłożenie deklaracji w w/w terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy wychowanków i ponownym przystąpieniem do rekrutacji.

Do pobrania: Deklaracja kontynuowania 2020

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO REKRUTACJI

Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru
odbędzie się drogą internetową na stronie www.rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl

w terminie
od 01.03.2021 r. do 15.03.2021 r. w godzinach od.08:00 – 15.00
Po rejestracji internetowej wypełniony wniosek należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez obojga rodziców/opiekunów prawnych.

Do pobrania: Zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym