Ubezpieczenie

Informacja dotycząca ubezpieczenia w roku szkolnym 2021/2022

Szanowni Rodzice,
Przypominamy, że podobnie jak w poprzednich latach, w roku szkolnym 2021/2022, przedszkole nie ubezpiecza dzieci z tytułu tzw. NNW szkolnego.

Jest to indywidualne decyzja każdego rodzica.

To Rodzice decydują o ubezpieczeniu dziecka. Do Państwa należy decyzja czy Wasze dziecko będzie ubezpieczone oraz wybór ubezpieczyciela i wybór oferty.

Nie są nam jednak obojętne kwestie zapewnienia uczniom maksymalnego bezpieczeństwa, dlatego macie Państwo możliwość indywidualnego ubezpieczenia NNW swoich dzieci.

Otrzymaliśmy specjalną wygenerowaną dla naszego Przedszkola polisę nr EDU A/P 097045 dzięki której mają Państwo możliwość skorzystania z ubezpieczenia NNW z oferty Inter Risk.

Państwo decydujecie czy chcecie skorzystać z oferty. Przedszkole nie udziela żadnych informacji oraz nie zbiera składek.

Poniżej informacje dotyczące oferty:

Jeżeli opłacą Państwo składkę do 30 września dziecko objęte będzie ubezpieczeniem polisy ED A/P 097045 z ochroną od 1 września. Składka wynosi 50 zł

Poniżej dane do przelewu:

TERMIN PŁATNOŚCI ZA SKŁADKĘ UBEZPIECZENIA: do 31 września 2021
SKŁADKA: 50 zł
NR KONTA: 80 1140 2004 0000 3703 0075 5131
TYTUŁEM: imię nazwisko dziecka /dzieci
ODBIORCA: Ubezpieczenia z Rabatem

Przedstawicielem naszej placówki jest Pan Darek Drzenek, który udzieli Państwu wszelkich informacji na temat oferty ubezpieczenia, pomoże w przypadku konieczności zgłoszenia zdarzenia ubezpieczeniowego.

Darek Drzenek
Tel: 509550360
e-mail: dariusz@drzenek.pl

Do pobrania: 

UBEZPIECZENIE Z ROZSZERZENIEM O WYCZYNOWE UPRAWIANIE SPORTU 2021/2022

Ubezpieczenie EDU PLUS

ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA Z UBEZPIECZENIA EDU PLUS

Rekrutacja 2022/2023

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW
CHCĄCYCH ZAPISAĆ
SWOJE DZIECKO DO PRZEDSZKOLA

Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru
odbędzie się drogą internetową na stronie:
www.rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl
(aktywna od 1.03)

w terminie
od 1.03.2022 r. od godziny 8:00
do 15.03.2022 r. do godziny 15:00

Po rejestracji internetowej należy złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. ( wymagane są podpisy obojga rodziców).

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW
DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH
DO PRZEDSZKOLA

 
Rodzice dziecka już uczęszczającego do Miejskiego Przedszkola nr 18 w Rudzie Śląskiej
składają deklarację o kontynuowaniu bądź rezygnacji w wychowania przedszkolnego
w roku szkolnym 2022/2023 w naszej placówce.
Składanie deklaracji dzieci uczęszczających do przedszkola odbędzie się w terminie:

od 15.02.2022 r. od godziny 8:00 do
21.02.2022 r. do godziny 15:00

Wypisanie deklaracji rezygnacji z edukacji przedszkolnej oznacza rezygnację z miejska w naszym przedszkolu.
 
Wypełniony druk należy złożyć OSOBIŚCIE w sekretariacie .

 

Do pobrania:

Zarządzenie nr SP.0050.2.7.2022 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska