Deklaracja kontynuowania

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCY DO PRZEDSZKOLA

Rodziców dzieci uczęszczających już do przedszkola prosimy o składanie w sekretariacie przedszkola deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym w dniach od 15 lutego 2021 do 19 lutego 2021 r.
Niezłożenie deklaracji w w/w terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy wychowanków i ponownym przystąpieniem do rekrutacji.

Do pobrania: Deklaracja kontynuowania 2020