Informacje ogólne

  • Placówka jest czynna w godzinach od 8.00 do 16.30.
  • Ze względu na bezpieczeństwo dzieci przedszkole jest zamknięte w godzinach 8.15 do 12.45 oraz 13.45 do 14.15
  • Liczba oddziałów wynosi 4.
  • Liczba dzieci w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 100.
  • Placówka nasza zatrudnia psychologa oraz logopedę oraz pedagoga specjalnego, którzy nieodpłatnie prowadzą zajęcia terapeutyczne dla dzieci oraz konsultacje dla rodziców. 

Pracownicy

GRONO PEDAGOGICZNE

Pani mgr Bożena Gil – dyrektor przedszkola dyrektor@mp18.pl

Pani mgr Katarzyna Walenciak

Pani mgr Elżbieta Tracichleb

Pani mgr Aleksandra Kowalczyk

Pani mgr Janina Miliczek

Pani mgr Magdalena Olbrich

Pani mgr Natalia Bobrek

Pani mgr Joanna Ziółkowska 

Pani mgr Alina Wyskowska 

Pani mgr Emilia Balcerzak

Pani mgr Barbara Bursy – katechetka

Pani mgr Monika Ciesielska  – psycholog

Pani mgr Magdalena Olbrich – logopeda, pedagog specjalny

Pani mgr Anna Jarczyk – nauczycielka prowadząca zajęcia języka angielskiego

Pani mgr Jagoda Długosz – nauczycielka prowadząca zajęcia języka angielskiego (zastępstwo)

POZOSTALI PRACOWNICY

Pani mgr Monika Fedorowicz – główna księgowa ksiegowa@mp18.pl

PRACOWNICY ADMINISTRACJI:
     Pani Mirosława Wyrwich – intendent biuro@mp18.pl
     Pani Anna Koch – pracownik administracyjno-biurowy biuro@mp18.pl