Zajęcia dodatkowe

W naszym przedszkolu proponujemy bezpłatne zajęcia dodatkowe:

  •  ANGIELSKI

Zajęcia nauki języka angielskiego prowadzone są we wszystkich grupach przedszkolnych. Nauczyciel – mgr Jagoda Długosz.

W grupie „Skrzaty” poniedziałek w godz. od 9.15 – 9.30, czwartek w godz. od 9.15 – 9.30 

W grupie „Żabki”  poniedziałek w godz. od 9.00 – 9.15, czwartek w godz. od 9.00 – 9.15

W grupie „Misie”  poniedziałek w godz. od 8.00 – 8.30, czwartek w godz. od 8.00 – 8.30

W grupie „Pszczółki”  poniedziałek w godz. od 8.30 – 9.00, czwartek w godz. od 8.30 – 9.00

RELIGIA

Religia prowadzona jest w poniedziałki i wtorki. Nauczyciel – mgr Barbara Bursy.

W grupie „Żabki”  w godz. od 8.15 – 8.30 

W grupie „Skrzaty”  w godz. od 8.30 – 9.00 

W grupie „Misie” w godz. od 9.00 – 9.30

W grupie „Pszczółki”  w godz. od 9.30 – 10.00 

 

  • TERAPIA PEDAGOGICZNA prowadzona jest w ramach udzielania przez przedszkole pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Z dziećmi, które wymagają dodatkowego wsparcia i pomocy prowadzone są zajęcia korekcyjno – kompensacyjne. Zajęcia te realizuje nauczyciel – mgr Monika Ciesielska w poniedziałki i piątki. Na konsultacje prosimy umawiać się indywidualnie.
  • ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM – mgr Monika Ciesielska

Zajęcia prowadzi co tydzień w poniedziałek  8.00 – 11.30 i piątek w godz. 8.00 – 10.30
Na konsultacje prosimy umawiać się indywidualnie.

  • LOGOPEDIA – mgr Magdalena Olbrich

Zajęcia prowadzi co tydzień w poniedziałek w godz. 12.00 – 14.30,  środa 13.00 – 14.30 , piątek 9.30 – 10.30
Na konsultacje prosimy umawiać się indywidualnie.

  • PEDAGOG SPECJALNY – mgr Magdalena Olbrich poniedziałki 8.30-11.00, piątek 7.00 – 9.30. Na konsultacje prosimy umawiać się indywidualnie.

Ramowy rozkład dnia

6.00 – 8.30 Kontakty indywidualne z dziećmi i rodzicami:
– stwarzanie dzieciom sytuacji edukacyjnych,
– zabawy dowolne zgodne z zainteresowaniami dzieci,
– zabawy ruchowe,
– zabawy integrujące grupę,
– praca korekcyjno-wspomagająca, indywidualna i w małych grupach,
– praca z dzieckiem zdolnym.

8.30 – 8.80 Śniadanie:
– doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

8.50 – 9.00 Zabiegi higieniczne.

9.00 – 11.45 Stwarzanie sytuacji edukacyjnych:
– zajęcia edukacyjno-wychowawcze w oparciu o podstawę programową,
– zabawy dydaktyczne,
– spacery i wycieczki,
– zabawy w ogrodzie przedszkolnym,
– zabawy dowolne zgodne z zainteresowaniami dzieci,
– zabawy ruchowe,
– praca korekcyjno – wspomagająca,
– czynności porządkowo-higieniczne.

11.45 – 12.30 Obiad:
– czynności samoobsługowe; ćwiczenie umiejetności prawidłowego posługiwania się sztućcami,
– pogadanka na temat zdrowego odżywiania się.

12.30 – 13.45 Stwarzanie dzieciom sytuacji edukacyjnych:
– odpoczynek poobiedni (grupa Skrzaty),
– relaksacja,
– zabawy i zajęcia edukacyjne,
– praca korekcyjno-wspomagająca,
– zabawy w ogrodzie przedszkolnym,
– zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci,
– zabawy ruchowe,
– praca z dzieckiem zdolnym.

13.45 – 14.15 Podwieczorek:
– czynności porzadkowo-higieniczne,
– pomoc w nakrywaniu posiłku.

14.30 – 16.30 Kontakty indywidualne z dziećmi i rodzicami:
– zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach,
– zabawy dowolne zgodne z zainteresowaniami dzieci,
– gry dydaktyczne,
– praca korekcyjno-wspomagająca,
– zabawy ruchowe,
– czynności porządkowe.

Pracownicy

GRONO PEDAGOGICZNE

Pani mgr Bożena Gil – dyrektor przedszkola dyrektor@mp18.pl

Pani mgr Katarzyna Walenciak

Pani mgr Elżbieta Tracichleb

Pani mgr Aleksandra Kowalczyk

Pani mgr Janina Miliczek

Pani mgr Magdalena Olbrich

Pani mgr Natalia Bobrek

Pani mgr Joanna Ziółkowska 

Pani mgr Alina Wyskowska 

Pani mgr Emilia Balcerzak

Pani mgr Barbara Bursy – katechetka

Pani mgr Monika Ciesielska  – psycholog

Pani mgr Magdalena Olbrich – logopeda, pedagog specjalny

Pani mgr Anna Jarczyk – nauczycielka prowadząca zajęcia języka angielskiego

Pani mgr Jagoda Długosz – nauczycielka prowadząca zajęcia języka angielskiego (zastępstwo)

POZOSTALI PRACOWNICY

Pani mgr Monika Fedorowicz – główna księgowa ksiegowa@mp18.pl

PRACOWNICY ADMINISTRACJI:
     Pani Mirosława Wyrwich – intendent biuro@mp18.pl
     Pani Anna Koch – pracownik administracyjno-biurowy biuro@mp18.pl