Informacje ogólne

  • Placówka jest czynna w godzinach od 6.00 do 16.30.
  • Ze względu na bezpieczeństwo dzieci przedszkole jest zamknięte w godzinach 8.15 do 12.45 oraz 13.45 do 14.15
  • Liczba oddziałów wynosi 4.
  • Liczba dzieci w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 100.
  • Placówka nasza zatrudnia psychologa oraz logopedę, którzy nieodpłatnie prowadzą zajęcia terapeutyczne dla dzieci oraz konsultacje dla rodziców.