Pracownicy

GRONO PEDAGOGICZNE

Pani mgr Bożena Gil – dyrektor przedszkola dyrektor@mp18.pl

Pani mgr Katarzyna Walenciak

Pani mgr Elżbieta Tracichleb

Pani mgr Aleksandra Kowalczyk

Pani mgr Janina Miliczek

Pani mgr Magdalena Olbrich

Pani mgr Natalia Bobrek

Pani mgr Joanna Mańka 

Pani mgr Alina Wyskowska 

Pani mgr Barbara Bursy – katechetka

Pani mgr Monika Ciesielska  – psycholog

Pani mgr Magdalena Olbrich – logopeda

Pani mgr Anna Jarczyk – nauczycielka prowadząca zajęcia języka angielskiego

POZOSTALI PRACOWNICY

Pani mgr Monika Fedorowicz – główna księgowa ksiegowa@mp18.pl

PRACOWNICY ADMINISTRACJI:
     Pani Mirosława Wyrwich – intendent biuro@mp18.pl
     Pani Anna Koch – pracownik administracyjno-biurowy biuro@mp18.pl

PERSONEL TECHNICZNY:
     Pani Weronika Lot – Garbulowska 

     Pani Izabella Kubanek

     Pani Barbara Jurga

     Pani Bożena Brachaczek

     Pani Sylwia Bembenek 

     Pani Beata Żurek 

     Pani Justyna Szumielewicz

DOZORCY:
     Pan Józef Procan
     Pan Eugeniusz Gamon