Pracownicy

GRONO PEDAGOGICZNE

Pani mgr Bożena Gil – dyrektor przedszkola dyrektor@mp18.pl

Pani mgr Katarzyna Walenciak

Pani mgr Elżbieta Tracichleb

Pani mgr Aleksandra Kowalczyk

Pani mgr Janina Miliczek

Pani mgr Magdalena Olbrich

Pani mgr Natalia Bobrek

Pani mgr Joanna Ziółkowska 

Pani mgr Alina Wyskowska 

Pani lic. Emilia Balcerzak

Pani mgr Barbara Bursy – katechetka

Pani mgr Monika Ciesielska  – psycholog

Pani mgr Magdalena Olbrich – logopeda

Pani mgr Anna Jarczyk – nauczycielka prowadząca zajęcia języka angielskiego

Pani mgr Aneta Liskowska – nauczycielka prowadząca zajęcia języka angielskiego (zastępstwo)

POZOSTALI PRACOWNICY

Pani mgr Monika Fedorowicz – główna księgowa ksiegowa@mp18.pl

PRACOWNICY ADMINISTRACJI:
     Pani Mirosława Wyrwich – intendent biuro@mp18.pl
     Pani Anna Koch – pracownik administracyjno-biurowy biuro@mp18.pl